Det kommer fler objekt fram tills första visningen.

Föremål som säljs på auktion är begagnade och säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att undersöka föremålen och förvissa sig om skicket

Hälsningar
Olof Johansson
Anna-Charlotta Johansson