Köpvillkor

Lägsta möjliga bud är 100 kr. På alla klubbade priser tillkommer en slagavgift på 30 kr per objekt (inklusive moms). Vissa konstföremål kan vara belagda med konstnärsavgift, s.k. Droit de Suite eller följerätt. Betalning och avhämtning av inropade objekt måste ske söndag eller måndagen efter auktionen. Magasineringsavgift kan tillkomma på föremål som inte avhämtas inom angiven tid. Föremål som är betalda och inte hämtade inom två månader skänkes till Lions eller säljes, överskottet efter lagringskostnad skänks till välgörande ändamål.

Föremål som säljs på auktion är begagnade och säljs i befintligt skick. Det ankommer på köparen att undersöka föremålen och förvissa sig om skicket

Objektsbeskrivning
Objektens beskrivning återspeglar Hebergs Auktioner uppfattning om objekten. Hebergs Auktioner ansvarar inte för skador som förbigåtts vid besiktningen.  Hebergs Auktioner ansvarar inte för eventuella felaktigheter i katalogtexten. Bilder i katalogen är till för identifierings- syfte och återspeglar inte nödvändigtvis objektens kondition.

Ändringar i katalogtext kan förekomma efter att katalogen tryckts/publicerats. Sent inkomna ändringar meddelas muntligen vid försäljningstillfället. Ur och tekniska föremål säljs som samlarföremål och Hebergs Auktioner kan inte garantera att de är i fungerande skick.

Köparens undersökningsplikt gäller. Om Hebergs Auktioner efter begäran från köparen har lämnat en konditionsrapport om ett föremåls kondition skall uppgifterna endast behandlas som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt..
Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller inte här där du har möjlighet att lämna bud på plats. Det framgår av distans- och hemförsäljningslagen

Våra Auktionsobjekt

Stereo Sanyo

Katalognr.
2045
Varunr
204687
Startpris
100.00 SEK

2st Snurrstolar Ikea

Katalognr.
2118
Varunr
204781
Startpris
100.00 SEK

6st Stolar Gemla

Katalognr.
2141
Varunr
204817
Startpris
100.00 SEK

2st Koppargrytor

Katalognr.
2172
Varunr
204906
Startpris
100.00 SEK

2st Fåtöljer "Form 7" Alf Svensson Dux

Katalognr.
60
Varunr
204760
Startpris
100.00 SEK

Kristallservis Kosta Boda Elis Bergh 36del

Katalognr.
104
Varunr
204855
Startpris
100.00 SEK
För musen över här för att pausa omladdningen